3 Kasım 2014 Pazartesi

l Erzurumlu Şeyhülislâm Seyyid Feyzullah Efendi (1639-1703) Sempozyumu Başladı

______
Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü tarafından düzenlenen “Erzurumlu Şeyhülislam Seyyid Feyzullah Efendi (1639-1703) Sempozyumu”, Atatürk Üniversitesi Kültür ve Gösteri Merkezi’nde başladı.
31 Ekim – 2 Kasım tarihleri arasında devam edecek olan sempozyum, 8 oturum halinde düzenlenecek. Çeşitli üniversitelerden gelen 20 bilim adamının katıldığı Erzurumlu Şeyhülislam Seyyid Feyzullah Efendi Sempozyumu’nda, Şeyhülislam Seyyid Feyzullah Efendi, katılımcılara tüm yönleriyle anlatılacak.
Sempozyumun açılışından önce Prof. Dr. Necdet Çağıl, misafirlere Kur’an-ı Kerim tilaveti verdi.
Açılış konuşmalarında ilk konuşmayı yapan İlahiyat Fakültesi Tefsir Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Kara, Atatürk Üniversitesi’nin, Erzurum’un önemli âlimlerine değer verdiğini ve bu âlimlerin çeşitli programlarla anıldığını belirterek, Şeyhülislam Seyyid Feyzullah Efendi’nin hayatı hakkında kısa bir bilgi verdi.
İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Davut Yaylalı ise bu sempozyumların düzenlenmesinde teşvik ve destek sağlayan, başta Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hikmet Koçak ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Yaylalı, Şeyhülislâm Seyyid Feyzullah Efendi’nin önemli bilim adamlarından biri olduğuna işaret ederek, İslami bilimlerin hemen hepsinde kendisini yetiştirmiş, müderrislik, kadılık, şehzâde hocalığı, kazaskerlik ve nihayet şeyhülislâmlık makamında 8 yılı aşkın bir süre görev yapmış bir şahsiyet olduğunu söyledi. Dekan Yaylalı: “Şüphesiz yaptığı hizmetlerle Seyyid Feyzullah Efendi’nin memlekete hizmeti çok olmuştur. Ancak devlet yöneticilerinin takdiri ve sevgisini kazanmış biri olarak bu itibarını şahsi ihtirasları için kullanması, devlete nüfuz etmeye çalışması, onun hak etmediği bir şekilde hayatını kaybetmesine neden olmuştur” dedi.
Erzurum’a her geldiğimde, başta Abdurrahman Gazi Hazretleri olmak üzere, Erzurum’un yetiştirdiği çok değerli âlimlere, her defasında dualar etmek zorunda olduğumu hissediyorum diyen, İslâm Araştırmaları Merkezi Başkanı Prof. Dr. Raşit Küçük, Erzurum’un İslâm’a mâl olduğu dönemden itibaren çok kıymetli insanlar yetiştiğini söyledi. Küçük; “Erzurum’un bir ilim şehri olarak dikkat çeken tarafı, tarih boyunca devam edip gelmiştir. Hatta âcizane kanaatim şudur ki; Cumhuriyet dönemi Türkiye’sinde 1980’lerden sonra üniversitelerin yaygınlaşması esnasında, yeni kurulan üniversitelere en çok eleman veren ve kuruluşunu sağlayan üniversite, Erzurum Atatürk Üniversitesi olmuştur. Bu da Erzurum’un, ülkeye hizmetinin her döneminde devam ettiğini göstermektedir. Ayrıca Atatürk Üniversitesi rektörümüzün de Erzurum’un değerlerinin ortaya çıkarılmasında gösterdiği gayret takdire layık bir davranıştır” şeklinde konuştu.
Atatürk Üniversitesi’nin farklı bir misyonu yerine getirmeye çalıştığını söyleyen Rektör Prof. Dr. Hikmet Koçak, Erzurum’a bakıldığında tarihinde 5 bin yıllık bir geçmişi barındıran bir eğitim, kültür ve ticaret merkezi olduğunu anımsattı. Rektör Koçak; “1957-1958 eğitim-öğretim yılında eğitime başlayan Atatürk Üniversitesi’nin şimdiye kadar 200 bine yakın mezun vermiş ve hemen hemen bütün üniversitelerde öğretim üyesi olan üniversitedir. Biz Atatürk Üniversitesi’ni, Cumhuriyet’in eğitimdeki önemli projelerinden birisi olarak nitelendiriyoruz. Atatürk Üniversitesi kuşkusuz ulusal ve uluslararası alanda bilimsel çalışmalar yapıyor, ülkemizi ve şehrimizi dışarıda en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyor. Ayrıca bugünkü sempozyumda olduğu gibi, geçmişimize yönelik, kadim insanlar adına da yapılacak işler olduğunu düşünerek, bize ait değerleri de gün yüzüne çıkarmak asıl vazifelerimizden birisi olmuştur. Çünkü geçmişimizdeki değerleri bilmezsek geleceğimizi iyi kuramayız. Gençlerimize bunları anlatmak adına bu sempozyumlar önem arz ediyor. Feyzullah Efendi’nin Erzurum’a cami, çeşme, külliye ve medrese anlamında çok önemli hizmetleri var. Ama bizim açımızdan, mensubu olduğumuz din adına da önemli olan bir özelliği de o dönemde kendi parasıyla alıp kütüphaneye kattığı ansiklopedidir. 62 ciltten oluşan bu ansiklopedi belki de dünyada ilk ansiklopedik eserlerden biri olma hüviyetindedir” şeklinde konuştu.
Açılış konuşmalarının ardından Rektör Prof. Dr. Hikmet Koçak’a, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı tarafından Şeyhülislam Seyyid Feyzullah Efendi’nin minyatürü hediye edildi ve sempozyumun birinci oturumuna geçildi.
BASIN MERKEZİ
(Fotoğraf: Uzm. Ayşe Özdemir)
(Görüntü: Kadir Liman)