3 Ekim 2012 Çarşamba

Bilimsel olarak kanıtlandı: Kirazı Balkanlar’a Osmanlılar götürdü

_
Bir gurup bilim adamının yürüttüğü ortak çalışma tarihi bir gerçeği ortaya çıkardı. Balkanlarda yetiştirilen kirazların orijininin Anadolu olduğu ve kirazın Osmanlılar tarafından Balkanlara taşındığı bilimsel olarak kanıtlandı.  
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sezai Ercişli ile Hırvatistan Zagreb Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zlatko Cmelık ve Dr. Mira Radunıc başkanlığında yürütülen ve Uludağ Üniversitesinden Doç. Dr. Ahmet İpek’inde bulunduğu ortak çalışmada, Balkanlar’da yetiştirilen kirazların orijininin Anadolu olduğu ve kirazın Osmanlılar tarafından Balkanlar’a taşındığı ortaya çıktı.
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Sezai Ercişli konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Avrupa ülkelerinde yetişen kiraz çeşitleri ile ülkemizde yetiştirilen yerli kiraz çeşitlerinin genetik olarak büyük farklılık gösterdiklerini, ülkemizdeki kiraz çeşitlerinde sıklıkla ve yüksek oranda rastlanan ‘S12 allelinin’ Avrupa çeşitlerinde çok nadir ve düşük yoğunlukta görüldüğünü ifade etti. 
Prof. Dr. Sezai Ercişli, yaptıkları genetik analizlerde, Balkanlar’da bulunan kiraz çeşitlerinin de Türkiye’de bulunan yerli kiraz çeşitlerinde olduğu gibi karakteristik olarak ‘S12 allelini’ sık ve yüksek oranda içerdikleri ve Avrupa çeşitlerinden ayrıştıklarını ortaya koyduklarını söyledi.
Ercişli, grup olarak yaptıkları araştırmada, Türk kirazlarının Karadeniz civarından, Osmanlılar döneminde Balkanlar’a getirildiğini ve Balkanlar’da meyve kültür mirası oluşumuna büyük katkıda sağladığının ortaya çıktığını anlattı.
Bilim adamlarının çalışması, bahçe bitkileri alanında prestijli dergilerden biri olan Scientia Horticulturae dergisinde yayınlandı.
HABER MERKEZİ